1/4
Residential building / edificio de viviendas / edifici d'habitatges
Plaça Europa, l'Hospitalet de Llobregat, 2005